Loren

+
13" 1-Light Hourglass Pendant
  • 330416PZ
  • 13''W x 17''H
  • Patinaed Brass and Dark Zinc (PZ)
+
Loren 20" 4-Light Hammered Drum Pendant
  • 330446PZ
  • 19.75''W x 11.5''H
  • Patinaed Brass and Dark Zinc (PZ)
+
Loren 20" 4-Light Peforated Drum Pendant
  • 330447PK
  • 19.75''W x 12''H
  • Patinaed Brass and Black (PK)